NUOSTATAI

NUOSTATAI

Taisyklės skirtos nuotolinės prekybos sutarties sudarymui Klientams UAB JML DIVING Katovicuose.


§ 1

Bendrosios nuostatos

 

1.    Šie Nuostatai nustato prekių pirkimo-pardavimo ir prekių grąžinimo sutarčių, sudaromų tarp Pardavėjo ir Kliento, principus, naudojant nuotolinio ryšio priemones bei Klientams naudojantis Internetinės parduotuvės paslaugomis. Šis reglamentas taikomas užsakymams, pateiktiems nuo 2015 rugsėjo 16 d.

2.    Pardavėjas – akcinė bendrovė „JML DIVING“, kurios buveinė registruota Katovicose (40-172), Grabowa g. 2, įtraukta į Katovicai- Rytai apygardos teismo registrą, numeriu KRS 452746, mokesčių mokėtojo kodas (NIP) 9542741766, įmonės kodas (REGON) 243190765, (toliau vadinama „JML DIVING”)

3.    Visi siūlomi JML DIVING produktai yra nauji, be jokių fizinių ar juridinių defektu ir buvo teisėtai įvesti į rinką, nebent produkto aprašyme bus pateikta informacija apie tai, kad jis naudotas. 

4.    Taisyklių tikslas yra parduoti pekę Klientui pagal organizuotą sutarčių sudarymą per atstumą, be fiziškai kartu dalyvaujančių šalių buvimo, naudojant viena arba daugiau susisiekimo ryšį per atstumą, kol sutartis sudaroma, produktai pateikiami Interneto svetainėje: jmldiving.com.

5.    Sąvokos:

a.       Klientas / Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo ar organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kuriam specialios nuostatos suteikia teisinius įgaliojimus ir kuris atlieka arba ketina atlikti užsakymus ar naudojasi kitomis internetinės parduotuvės paslaugomis; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

b.      Vartotojas – Klientas - fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusias tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti  ar sutarantis su Pardavėju sutartį

c.       Ūkinis subjektas ES  - juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens, kuris suteikia teisinį veiksnumą, ekonominei veiklai Europos Sąjungoje ir kuris taip pat yra PVM mokėtojas ES valstybėje, kurioje jis yra registruotas ūkinis subjektas. Ūkinis subjektas bus patvirtinta sistemoje VIES.

d.     Ūkinis subjektas ne iš ES - juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens, kuris suteikia teisinį veiksnumą šalyje už ES ribų.

e.      VIES sistema – duomenų bazę kurioje yra saugomi ES šalių ūkiniu subjektų informacija (pavadinimas, adresas, PVM mokėtojo kodas, išdavimo data, galiojimo laikas ir tt)

f.       Sutartis per atstumą (nuotolinė sutartis) - susitarimas, sudarytas su Klientu pagal organizuotą sutarčių sudarymą per atstumą, be fiziškai kartu dalyvaujačių šalių ir naudojant viena arba daugiau nuotolinio ryšio priemonię iki sutarties sudarymo.

6.    Šis nuostatas nurodo sąlygas sudarant sutarti nuotoliniu budu su Klientu, taip pat JML DIVING pareigas, taisykles ir sutarties sudarymo tvarką su Klientu per

 atstumą.

7.   Šios taisyklės taip pat yra nurodytos straipsnyje iš 2002 metų liepos 18 dienos apie elektroninių paslaugų tiekimą.

8.    Norint naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, būtina turėti kompiuterinę sistemą, kuri leistų naudotis internetu, elektroniniu paštu ir interneto naršykle, leidžiančia patekti prie internetinių tinklalapių.

·         Chrome 30 arba naujesnė versija

·         Firefox 34 arba naujesnė versija

·         MS Internet Explorer 9 arba naujesnė versija

·         Opera 12 versija  arba 30 naujesnė versija

·         Safari  4 arba naujesnė versija

·         Microsoft Edge 12 arba naujesnė versija

 

§ 2

Prekių užsakymas ir užsakymo vykdymas


1.    Klientas, gali pateikti užsakymą po užsiregistravimo parduotuvės svetainėje arbe be išankstinio registravimosi jmldiving.pl internetiniame puslapyje.

2.    Tuo atveju, jeigu Klientas nėra užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje, užsakymą pateikti galima įdedant prekę į krepšelį, užpildant užsakymo formoje visus reikalingus duomenis, reikalingus prekių pristatymui, ir atlikus kitus techninius veiksmus pagal Klientui rodomus pranešimus arba informaciją reikalinga sutarties įvykdymui iš JMLDIVING pusės.

3.    Išsiųsti užsakymą galima ištisą parą, kiekvieną savaitės dieną. Užsakymai priimami per JML diving.com svetainę.

4.    Pateikiant užsakymą per svetainę jmldiving.com, krepšelyje esantys produktai yra matomi JML DIVING pasiūlymai šiam produktui ir užsakymo formą kurią reikia užpildyt pagal pateiktus jame nurodymus. 

5.    Klientui išsiuntus užsakymą, jis nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą dėl jo pasiūlymo / užsakymo (atsižvelgiant į detales: užsakytų produktu deriniai, pristatymo adresas, užsakymo verte, mokėjimo forma, siuntimo ir atsiėmimo būdas)

6.    Po Kliento duomenų ir užsakymo teisingumą, patvirtinimo per JML DIVING darbuotoją (ne vartotojo) Klientas gauna elektroniniu paštu informaciją apie užsakymo priėmimą.

7.    ES ūkinio subjekto ir ne ES ūkinio subjekto būsena teisės ribas dėl pirkimo kainos neto deklaruoja ūkiniai subjektai iš ES ir ne iš ES.

8.    7 dalyje nurodyta būsena, turi būti patikrinta JML DIVING darbuotojais pvz., per sistemą VIES ir taip teisę įsigyti pekė neto kaina ūkinis subjektas iš ES gali būti pakeistas.

9.    Jei pirkėjo iš ES ir už ES ribų duomenys po patvirtinimo buvo atmesti tai jie negalės mokėti neto kainos ir prie kainos bus priskiačiuotas PVM. Šiuo atveju ES ir ne ES ūkiniai subjektai turės padėti trūkstamą sutarties vertę arba turės teisę atšaukti užsakymą.

10.  Po užsakymo pateikimo vartotojas gauna sutarties patvirtinima elektroniniu pašto adresu. Po patvirtinimo bus įtraukti visi esminiai sutarties elementai.

11.   Mokėjimai už užsakytas prekes galima padaryti naudojant laisvus metodus, nurodytus jmldiving.com puslapyje "mokėjimo būdai ir komisiniai”.  

12. Priimtas užsakymas yra pradedamas vykdyti kai: 

a.    mokėjimas buvo atliktas atsiėmant prekę arba pervedimu turint prekybos kreditą – iškart po užsakymo patvirtintinimo per JML DIVING personalą

b.    mokėjimas buvo atliktas tradicinių budu -užsakymo pateikimo metų kai jis yra patvirtintas JML DIVING personalo, siuntimas arba atsiėmimas yra įmanoma kitą darbo dieną po pinigų patekimo į JML DIVING sąskaitą

c.     mokėjimas buvo atliktas kreditine ar debetine kortele, elektroninių pervedimų – po užsąkymo  apmokėjimo patvirtinimo gavima arba užsakymo patvirtinimą per JML DIVING personalą

13.   JML DIVING  įsipareigoja parduoti iki 10 vienetų tam tikro produkto ar pakuotės ženklo vienoje  vietoje. Norėdami užsisakyti daugiau, Klientas turi susisiekti su JML DIVING telefonu ar elektroniniu paštu.

14. Informacija apie siūlomų produktų prieinamumą yra pateikta produkto aprašyme, kartu su tos prekės turimu kiekiu visuose JML DIVING sandeliuose. Tuo atveju, kai sandeliuose yra mažai produkto, tai užsąkymas nebus vykdomas tol, kol kol prekė pasirodys. Klientas pasirinkdamas asmenini prekių atsiėmimą užsakymo metu turi galimybę pasirinkti gavimo vietą kartu su nurodytu prekės prieinamumu.

15. Atsižvelgiant į produkto prieinamumą parduotuvėse JML DIVING, JML DIVING leidžia Klientui užsisakyti dar prystatomą į JML DIVING prekę (užsakymas įgyvendinamas iš užsienio žurnalo) ir tokio užsakymo vykdymo laikas yra 20 dienų.

16. Visos pateiktos kainos yra pateiktos:

a.       bruto vartotojui,

b.      bruto Klientam, kurie nėra vartotojais ar priekaiutojais ES ir už ES ribų

c.       neto ES ūkio subjektam  

d.      neto ūkio subjektam už ES ribų

17. Klientas bus informuotas apie bendrą kainą už užsakytą produktą, visų pirma, mokesčius už transportą, taip pat mokesčius už draudimą transportui.

18. JML DIVING užtikrina, kad vartotojas teikiant užsakymą, aiškiai patvirtino, kad jis žino, kad pavedimas reiškia įsipareigojimą sumokėti. Norint siųsti užsakymą būtina paspausti "Užsakau su pareiga sumokėti."


§ 3

Prekės pristatymas ir atsiėmimas

 

1.    Užsakytos internetinėje parduotuvėje JML DIVING produktai yra tiekiami šalies viduje ir už Lenkijos sienos ribų per subjektus ir konkrečių būdų nurodytame jmldiving.com puslapyje skirtuke "pristatymas" ir užsakymo formoje.

2.    Užsakymai atliekami per 10 darbo dienų (iš JML DIVING sandėlių) ir 20 darbo dienų (užsenio sandelių).

3.    Užsakytų produktų pristatymo savikaina yra aprašyta "pristatymas".

4.    Išsiunčiant užsakytą prekę Klientas taip pat yra informuojamas apie tai elektroniniu paštu.

5.    Kiekvienas Klientas su užsakytu produktu gaus sąskaitą, Klientas gali gauti elektroninę PVM sąskaitą faktūrą, kai duoda savo sutikimą dėl tokios sąskaitos gavimo, pateikdamas savo užsakymą.

 

§ 4

Sutarties atsisakymo sąlygos 

1.    Vartotojas, kuris turi sutartį per atstumą gali pasitraukti iš jos be jokios priežasties ir be jokių išlaidų, išskyrus šio straipsnio  8 dalyje nurodytą kainą, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos. Vartotojas gali atšaukti sutartį per pirmesniame sakinyje nurodytą pareiškimą apie sutarties nutraukimą. Siekiant išsaugoti pirmiau nurodytą laikotarpį užtenka iki jo galiojimo pabaigos išsiųsti sutarties atsisakymo pareiškimą.

2.    Atsižvelgiant panaikinimo atveju ir nurodytų terminu 1 punkte minėta, kad sutartis laikoma negaliojančia, o vartotojas yra atleidžiamas nuo bet kokių įsipareigojimų. Ką teikiamos šalys yra grąžinamas nepakitus, išskyrus atvejus, kai pakeitimas buvo būtinas dėl įprasto valdymo.

3.    Prekės grąžinimas turi įvykti nedelsiant, ne veliau kaip 14 dienų laikotarpyje nuo dienos kai Klientas pasitraukė iš sutarties adresu: JML DIVING Grabova 2, 40-172 Katovicai, Lenkija.

4.    Sutarties nutraukimo atveju vartotojui mokėjimai bus grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo paskelbimo apie sutarties nutraukimą dienos. Kompensavimo išmokos bus išmokėtos naudojant tą patį mokėjimo būdą, kuris naudojamas vartotojui, nebent vartotojas aiškiai susitars kitaip dėl grąžinimo, kuris nėra įpareigojantis jam jokių išlaidų.

5.     JML DIVING gali pristabdyti išmokėjimą iki to kol prekė bus grąžinta arba iki praduktų grąžinimo įrodymo, nuo to priklausys kaip greitai išmoka bus gauta.

6.    Vartotojas atsako tik už vertės sumažinimą dėl jo vartojimo, tai kas viršija nustatyti pobūdį, savybes ir veikimą produkto rezultatas.

7.    Iškart gavusi vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, JML DIVING nedelsdama išsiunčia vartotojui patvariojoje laikmenoje patvirtinimą apie gavimą šioje ataskaitoje.

8.    Prekės grąžinimo išlaidos tenka Vartotojui.

9.    Teisė pasitraukti iš nuotolinės sutarties ne tarnauja vartotojui, atsižvelgiant į sutartį, pagal kurią JML DIVING suteikia gaminiui į sandarų konteinerį (KEG plastiku), kurio po atidarymo negalima grąžinti dėl sveikatos ar higienos priežasčių. JML DIVING informuoja, kad nurodytos ankstesniame sakinyje prekės yra:

a.    Sodotos kalkės Sofnolime 797

b.    Sodotos kalkės Sofnolime CD

10.   Standartinė deklaracijos forma apie pasitraukima nuo sutarties pridedamas prie šio reglamento 1 priede: https://jmldiving.com/data/include/cms/JML_DIVING-oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy.pdf.

11.   Vartotojų pasitraukimo iš sutarties mokymo forma pagal JML DIVING: „https://jmldiving.com/data/include/cms/JML_DIVING-pouczenie_o_prawie_o_odstapieniu_od_umowy.pdf” ir kiekvienas pridedamas į e-mail forma padarytą vartotojui užsakant prekę.

 

§ 5

Klientų skundai

 

1.    JML DIVING apsvarsto skundus pagal civilinį kodeksą (nuostata 556-5764, ir nuostato iš gegužės 30 dienos 2014 metų opie vartotojo teises (Dz.U z 2014m. 827)

2.    JML DIVING yra atsakingas už produkto neatitikimą tik tuomet jos išvados buvo padarytos prieš du metus nuo pirkimo datos; Terminas veikia vėl produkto pakeitimo atveju. Jei produktas parduodamas turi defektą, vartotojas gali prašyti apie kainų sumažinimą ar panaikintį sutartį, nebent JML DIVING nedelsiant ir be pernelyg didelių nepatogumų vartotojui pakeis sugedusį produktą be defektų ar pašalinti defektą. Jei produktas yra parduodamas su trūkumu vartotojas gali prašyti, kad gaminį pakeisti. JML DIVING privalo pakeisti sugedusį produktą be defektų ar pašalinti defektą per nustatytą laiką nekeliant nepatogumų vartotojui.

3.    Remonto ir keitimo neapmokėjimas reiškia, kad JML DIVING taip pat privalo atlyginti vartotojui, ypač išmontavimo, pristatymo, darbo, medžiagų ir surinkimo ir eksploatacijos sąnaudas.

4.    Vartotojas gali vietoj siūlomo per JML DIVING nemokamo remonto, prašyti pakeisti produkto defektą arba prašyti tokios pačios prekės be defektų, išskyrus atvejus, kai jie priima produktus atitiktus šio sprendimo vartotojas pasirenka sutarties būdą neįmanoma arba pareikalautų didelių išlaidų, palyginti su pasiūlytu JML DIVING metodu. Vertinant šias išlaidas, atsižvelgiama į gaminio defektų vertę, tipą ir defektų reikšmė, taip pat atsižvelgiama į nepatogumus, kurie buvo suteikti Vartotojui.

5.    JML DIVING informuoja Vartotoją per 14 dienų nuo skundo pateikimo apie jo svarstymą  telefonu ar elektroniniu paštu arba bet kuriu kitu pasirinktu bendravimo būdu.

6.    Jei vartotojas paprašė pakeisti prekę ar ištaisyti defektą ar padarė pareiškimą apie kainų sumažinimą, pagal kurią kaina turi būti sumažinta, ir JML DIVING neatsakė į šį prašymą per keturiolika dienų, manoma, kad prašymas Vartotojų buvo laikomas pagrįstu.

7.    Siekiant palengvinti skundų procedūrą, vartotojas norint pateikta skundą dėl perkamos prekės tinklapyje jmldiving.com galite užpildyti SKUNDĄ (pateikiamas Jūsų paskyroje - skundų skyriuje RMA) arba spausdinti ir siųsti adresu: arba paštu shop@jmldiving.com : Nusiskundimai JML DIVING sp. ul. Grabova 2, 40-172 Katovicai. Vartotojas gali pateikti skundą per svetainę internetinėje parduotuvėje jmldiving.pl naudojant skiltį "skundai".

 

§ 6

Ne mūsų Klientų skundai

 

1.    Garantija ne mūsų Klientams nera suteikiama.

 

§ 7

Skundų nuostatos, susijusios su internetinėje parduotuvėje esančių elektroninių paslaugų 

1.    Internetinė parduotuvė lemia skundų procedūrą elektroninių paslaugų srityje.

2.    Klientas turi teisę pateikti skundus dėl elektroniniu būdu teikiamų paslaugų internetinėje parduotuvėje.

3.    Skundas gali būti siunčiami elektroniniu paštu: shop@jmldiving.com ar pareikštas raštu į JML DIVING adresą.

4.   Skundas turėtų apimti Klientą ir aplinkybes, kuriomis grindžia savo pareiškimą.

5.     Internetinė parduotuvė stengiasi skundus nagrinėti nedelsiant.

6.    Apie skundo priimimą arba atmetimą Internetinė parduotuvė nedelsiant praneš Klientui.

7.    Internetinė parduotuvė informuoja, kad elektroninių paslaugų naudojimas internetu susijęs su rizika. Pagrindinė grėsmė kiekvienam interneto vartotojui, įskaitant tuos, kurie naudoja teikiamas paslaugas elektroninėmis priemonėmis yra galimybė "užkrėsti" duomenų perdavimo sistemą visose programinės įrangos rūšyse išsivysčiusiose pirmiausiai padarytą žalą, pavyzdžiui, virusų, kirminų ar Trojos arklių. Siekiant išvengti rizikos, susijusios su tuo, svarbu, kad klientas pateiktu savo įrangą, kurią naudoja jungiantis prie interneto, antivirusinės ir nuolat ją atnaujintu įdiegtu naujausias versijas. 

§ 8

Autorių teisės

1.    Visos autorinės teisės į visus tekstus ir vaizdus puslapyje JML DIVING priklauso JML DIVING. Nusipirkus prekes, autorinių teisių į vaizdų ir tekstų neperduodami pirkėjui.

2.    Medžiagos įskaitant nuotraukas ir tekstus naudojamus pateiktoje interneto svetainėje JML DIVING be autoriaus ar autori teisių turėtojo nuosavybės sutikimą jos pažeis autorių teises.

 

§ 9

Asmeniniai duomenys 

1.         Pavirtinti asmeniniai duomenys yra naudojami tik susitarimo tikslu ir užsakymo siuntimui.

2.         Iš vartotojų sutikimo su JML DIVING tvarkant asmens duomenis pagal 1997 metų rugpjūčio 29 akto dėl asmens duomenų apsaugos išraiškos yra savanoriška, bet be sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo negalima baigti vykdyti sutartį.

3.    JML DIVING patvirtinti duomenys yra saugomi ir apsaugoti laikantis nustatytų teisės nuostatų ir principų:

a) 1997 metų rugpjūčio 29 aktas dėl asmens duomenų apsaugos

b) 2002 metų liepos 18 aktas dėl elektroninių paslaugų.
c) 2004 metų balandžio 29 reglamentas vidaus reikalų ministro ir administracijos asmens duomenų tvarkymo dokumentų ir techninių bei organizacinių sąlygų, kurios turi būti įvykdytos iki prietaisų ir kompiuterių sistemų, naudojamų asmens duomenų tvarkymu.

 

4.    Duomenų admininstatorius JML DIVING yra ribotos atsakomybės bendrovė, kurios buveinė yra Katovicų (40-172) Grabova 2. Pagal įstatymą asmens duomenų apsauga teikiant asmens duomenis yra savanoriška, ir Klientas turi teisę tikrinti savo duomenis ir juos ištaisyti, pakeisti, taip pat reikalauti jų pašalinimą.

5.    Jei Klientas nori gauti Naujienlaiškį, jo elektroninis adresas gali but naudojamas informacijai suteikti apie apie naujus "JML DIVING" pasiūlytus produktus, paslaugas ir akcijas. Prekybos informacija apie kurią kalbama praeitame sakinyje gali nurodyti aiškius nuridmus susijusius su kainų mažinimą, nemokamas piniginius arba dalykiškus liudijimus ir kitos naudos susijusios su reklamuojamomis prekėmis, paslaugom ar įvaizdžiu, ir aiškiom sąlygom kaip gauti tokius pasiūlymus. Sutikimas apie kurį yra kalbama gali būti nutrauktas per Klientą bet kuriuo metu. 

§ 10

Baigiamosios nuostatos

 

1.    Jeigu įstatymų nustatyta tvarka šių nuostatų atskiri punktai pripažįstami negaliojančiais ar neįgyvendinamais, atitinkami nuostatai Civiliniame kodekse ar kituose atitinkamuose teisės aktuose.

2.    Vartotojas turi galimybę naudotis neteisinių skundų pateikomo būdus bei žalos atlyginimo ir taisyklių dėl prieigos prie šių procedūrų. Detali informacija apie galimybę vartotojui pasinaudoti prieinamais neteisminiais apskundimo ir žalos atlyginimo būdais bei prieigos prie jų galima gauti rajono (gyvenvietės) savivaldybės buveinėje ar interneto svetainėse, socialinėms organizacijoms, kurioms pagrindinė užduotys apima vartotojų apsaugą, gyvenviečių prekybos inspekcijos taip pat ir pateiktais adresais dėl konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos:

·       http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

·       http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

·       http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 

PAVYZDYS

SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

(Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

JML DIVING UAB.

Grabowa g. 2, 40-172 Katovicai

El.p: shop@jmldiving.com

 

- Aš/ Mes ___________ pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) pirkimo–pardavimo sutarties dėl šių prekių: ____________________

- Sutarties pasirašymo data___________/gautų__________

- Vardas, pavardė ______________________-

- Adresas ____________________________

                                                                                                                                ______________________

                                                                                    Vartotojo parašas (jei tik forma yra pateikiama popieriniame variante)

- Data

 

 

TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

Jūs turite teisę atsisakyti sutarties su JMLDIVING per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties

Sutarties nutraukimo teisė netaikoma, jei pristatytas produktas yra sandariai uždarytoje pakuotėje, kurio po paketo atidarimo negalima grąžinti dėl sveikatos ar higienos sumetimų, kai pakuotė buvo atidaryta po pristatymo.


Pasitraukimo iš sutarties terminas baigiasi po 14 dienų nuo tos dienos, kai gavote užsakytą gaminį.

 


Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite mums pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą šiuo adresu: Grabowa g. 2, 40-172 Katovicai arba el. paštu adresu shop@jmldiving.com.

Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo pasekmės

Jei Jūs atsisakote šios sutarties, JMLDIVING nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.


JML DIVING gali nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgaus prekes arba Jūs pateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes atgal. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo (pakavimo, siuntimo ir pan.) išlaidas. Taip pat, Jūs atsakote už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel