Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Podmínky uzavírání smluv na dálku mezi zákazníky a JML DIVING sp. z o.o.  se sídlem v Katowicích.


§ 1

Obecná ustanovení

 

1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky určují pravidla uzavírání distančních smluv, v tom odesílaní a realizace objednávek a reklamace a vrácení zboží. Tyto obchodní podmínky se vztahují na objednávky ode dne 16 září 2015.

2.    Majitelem a správcem e-shopu jmldiving.com je JML DIVING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Katowicích (40-172) ul. Grabowa 2, zapsána do rejstříku podnikatelů KRS (Krajowy Rejestr Sądowy – Národní soudní rejstřík) Okresním soudem Katowice-Wschod - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod číslem: 452746,  NIP (DIČ) 9542741766, REGON (registrační číslo) 243190765, (dále jen „JML DIVING”)

3.    Všechny produkty nabídnuté společností JML DIVING jsou nové, bez fyzických a právních chyb a byly uvedeny na trh legálně, pokud není uvedená informace, že produkt byl použit. 

4.    Předmětem plnění, o kterém se hovoří v těchto podmínkách, je prodej zákazníkovi produktů prezentovaných na webové stránce: jmldiving.com, v rámci systému organizovaného prodeje na dálku, bez současné přítomnosti stran, použitím jednoho nebo více komunikačních prostředků na dálku, až do uzavření smlouvy včetně.

5.    Pojmy použité v těchto Obchodních podmínkách mají následující význam:

a.       Zákazník  - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které právní předpisy udělají způsobilost k právním úkonům, která objednává v e-shopu.

b.      Spotřebitel - fyzická osoba, která s JML DIVING činí právní úkon, přímo nesouvisející s její podnikatelskou nebo profesionální činností.

c.       Hospodářský subjekt EU  - právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které právní předpisy udělají způsobilost k právním úkonům, podnikající na území EU, která je plátcem DPH v členském státě EU, v kterém je zapsána do obchodního rejstříku. Hospodářský subjekt bude potvrzen v systému VIES.

d.      Hospodářský subjekt mimo UE - právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které právní předpisy udělají způsobilost k právním úkonům, podnikající mimo území EU, která je plátcem DPH v státě mimo EU.

e.      Systém VIES – databáze daňových úřadů členských států EU, obsahující informace poskytnuté hospodářskými subjekty při registraci (název, adres, numer VAT, datum vydaní, platnost atd.)

f.        Distanční smlouva – smlouva uzavřená se Zákazníkem v rámci systému organizovaného prodeje na dálku, bez současné přítomnosti stran, použitím jednoho nebo více komunikačních prostředků na dálku, až do uzavření smlouvy včetně.

6.    Tyto obchodní podmínky definují podmínky uzavíraní distančních smluv se Zákazníkem, jakož i povinnosti JML DIVING, pravidla a způsob uzavíraní distančních smluv se Zákazníky.

7.    Tyto obchodní podmínky představují taky pořádek, o kterém hovoří čl. 8 Zákona o službách poskytovaných elektronickou cestou (art. 8 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

8.    Používání e-shopu jmldiving.com je možné za splnění minimálních technických požadavků, tj. použiti jedné z níže uvedených prohlížečů:

·         Chrome verze 30 a vyšší

·         Firefox verze 34 a vyšší

·         MS Internet Explorer verze 9 a vyšší

·         Opera verze 12 a verze 30 a vyšší

·         Safari verze 4 a vyšší

·         Microsoft Edge verze 12 a vyšší

 

§ 2

Objednávaní a vyřizování objednávek

 

1.    Zákazník může objednat zboží po předchozí registraci (vytvoření účtu) na stránce jmldiving.com, a taky bez registrace.

2.    Při registraci nebo objednání Zákazníkem bez registrace. Zákazník bude zavázaný zejména vyplnit a akceptovat formulář objednávky. Podmínkou pro objednání je souhlas s těmito obchodními podmínkami a poskytnutí údajů, které jsou označený jako povinné pro správné objednání prostřednictvím JMLDIVING.

3.    Objednávat můžete 24 hodin denně celý rok. Objednávky přijímáme prostřednictvím webové stránky jmldiving.com.

4.    Objednáním prostřednictvím webové stránky se rozumí vložení do košíku produktu nabízeného na stránce jmldiving.com a vyplnění formuláře dodávky podle uvedených pokynů.

5.    Po objednání na stránce jmldiving.com Zákazník obdrží e-mailom informace o objednávce (s přihlédnutím zejména k: seznamu objednaných zboží, adrese doručeni, hodnotě objednávky, způsobu platby, způsobu odeslání/odběru)

6.    Po ověření personálem JML DIVING údajů Zákazníka (který není spotřebitelem) a správnosti objednávky, Zákazník obdrží e-mailem informace o přijetí objednávky k realizaci.

7.    Status hospodářského subjektu EU a hospodářského subjektu mimo EU v oblasti práva nakupovat bez DPH deklaruje hospodářský subjekt EU a hospodářský subjekt mimo EU.

8.    Status, o kterém se hovoří v odstavci 7 výše, bude ověřen personálem JML DIVING např. prostřednictvím systému VIES, a v důsledku právo nakupovat bez DPH deklarované  hospodářským subjektem EU se může změnit.

9.    V případě, že ověřené údaje hospodářského subjektu EU a hospodářského subjektu mimo EU nebudou opravňovat k nákupu bez DPH, k objednávce bude připočítána DPH v zákonné výši. V tomto případě hospodářský subjekt EU a hospodářský subjekt mimo EU bude zavázán doplatit chybějící částku nebo bude mít právo zrušit objednávku. 

10.  Po objednání Spotřebitel obdrží potvrzení o uzavření distanční smlouvy, na e-mailovou adresu poskytnutou Spotřebitelem. Potvrzení bude obsahovat všechny důležité náležitosti objednávky.

11.  Platbu za objednané zboží můžete vykonat jedním z platebních způsobů uvedených na stránce jmldiving.com v sekci „Způsoby platby a provize”.

12. Realizace objednávky se začíná: 

a.    Při způsobu dodání zásilky na dobírku nebo odloženým bankovním převodem v rámci obchodní úvěru, který má zákazník – ve chvíli úspěšného objednání potvrzeného personálem JML DIVING, 

b.    v případě platby běžným bankovním převodem – ve chvíli úspěšného objednání potvrzeného personálem JML DIVING, odeslaní nebo osobní odběr objednaného zboží jsou možné následující pracovní den po připsání částky na bankovní JML DIVING 

c.     v případě platby platební nebo kreditní kartou, rychlým bankovním převodem – ve chvíli kdy JML DIVING obdrží potvrzení o zaplacení od platebního zprostředkovatele, za podmínky     úspěšného objednání potvrzeného personálem JML DIVING

13. JML DIVING se zavazuje prodat maximálně 10 kusů nebo balení daného produktu v rámci jedné objednávky Zákazníka. Pro objednání většího množství Zákazník musí kontaktovat telefonicky nebo e-mailem JML DIVING.

14. Informace o dostupnosti produktů nabízených na webové stránce jsou uvedené v popise produktu v podobě celkového množství produktů dostupných ve skladech JML DIVING a cizích. V případě že produkt nebude dostupný, objednávka bude realizovaná až po doplnění zásob. Zákazník, který vybral osobní odběr při objednání, může vybrat výdejní místo podle dostupnosti ve skladech.

15. V případě, že produkt není dostupný na skladech JML DIVING, JML DIVING umožní Zákazníkovi objednat produkt, který je v procese dodávky do JML DIVING (objednávka realizovaná z cizího skladu), přičemž doba realizace takové objednávky je 20 pracovních dnů.

16. Všechny uvedeny ceny jsou:

a.       s DPH pro Zákazníka,

B.      S DPH pro Zákazníky, kteří nejsou Spotřebitelé a nejsou Hospodářskými subjekty EU a mimo UE

c.       bez DPH pro Hospodářské subjekty EU,  

d.      bez DPH pro Hospodářské subjekty mimo EU

17. Zákazník bude při každé objednávce informován o celkové ceně objednaného zboží, zejména o nákladech na doručení a o nákladech na pojištění na čas dopravy.

18. JML DIVING vyžaduje, aby Zákazník ve chvíli objednávky jasně potvrdil, že ví, že objednání je spojeno s povinností zaplatit. Pro odeslání objednávky třeba kliknout tlačítko „Objednávám s povinnosti zaplatit ”.


§ 3

Dodávka a odběr produktu

 

1.    Produkty objednané v e-shopu JML DIVING doručuje se na území státu a mimo Polska prostřednictvím subjektů a způsoby určené na stránce jmldiving.com v záložce „Doručení“ a v poli vyber na formuláře objednávky.

2.    Objednávky se realizuje v čase 10 pracovních dnů (vlastní sklady JML DIVING) a oraz 20 pracovních dnů (cizí sklady).

3.    Náklady na doručení objednaného zboží jsou uvedeny v záložce „Doručení“.

4.    Dne odeslání objednaného zboží Zákazník bude o tom informován e-mailem.

5.    Zákazník ke každé objednávce dostane fakturu, zákazník může dostat elektronickou fakturu po předcházející souhlasu při objednávání, s doručováním takové faktury

 

§ 4

Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

 

1.    Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na délku, může od takové smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez snášení nákladů, kromě nákladů uvedených v odst. 8 níže, v lhůtě 14 dní ode dne odběru produktu. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy v lhůtě uvedené v předcházející větě prostřednictvím oznámení o odstoupení. Aby se dodržela výše uvedena lhůta, stačí, aby spotřebitel odeslal oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.

2.    V případě odstoupení od smlouvy způsobem a za podmínek uvedených v odst. 1 výše, smlouva je považována za neuzavřenou a Spotřebitel je osvobozen od povinnosti. To co strany poskytovaly, podléhá vrácení v nezměněném stavu, jestliže změna nebyla potřebná v hranicích obvykle správy.

3.    Vrácení zboží musí být neprodleně, nejpozději v lhůtě 14 dnů ode dne, v kterém Spotřebitel odstoupil od smlouvy, na adresu: JML DIVING ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, Polska.

4.    V případě odstoupení od smlouvy Spotřebitelem, vrácení zaplacené kupní ceny bude neprodlené, nejpozději v lhůtě 14 dnů ode dne přijatí oznámení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, na uvedený Spotřebitelem bankovní účet nebo jiným způsobem určeným Spotřebitelem.

5.    JML DIVING může zadržet vrácení peněz Spotřebitele do chvíle obdržení produktu zpět.

6.    Spotřebitel zodpovídá jen za snížení hodnoty produktu, v důsledku nakládaní s produktem způsobem jiným než potřebný pro zjištění povahy, vlastnosti a fungovaní produktu

7.    Neprodleně po obdržení od Spotřebitele oznámení o odstoupení od smlouvy, JML DIVING pošle Spotřebitelovi potvrzení o jeho přijetí na zadanou Spotřebitelem v oznámení e-mailovou adresu.

8.    Spotřebitel snáší jen přímé náklady na vrácení produktu.

9.    Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na délku podle tohoto paragrafu, nemá Spotřebitel vzhledem k smlouvě, na základě které JML DIVING dodává v zapečetěném balení (plastové soudky), který po otevření nelze vrátit vzhledem k ochraně zdraví nebo z hygienických důvodů. JML DIVING informuje, že mezi produkty, o kterých se mluví výše, patří:

a.    Natronové vápno Sofnolime 797

b.    Natronové vápno Sofnolime CD

10.   Vzor formuláře oznámení o odstoupení Zákazníkem od smlouvy tvoří přílohu č. 1 k těmto obchodním podmínkám a je dostupný k stažení: https://jmldiving.com/data/include/cms/JML_DIVING-oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy.pdf.

11.   Formulář, prostřednictvím kterého JML DIVING informuje Spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy, se nachází: „https://jmldiving.com/data/include/cms/JML_DIVING-pouczenie_o_prawie_o_odstapieniu_od_umowy.pdf” a je vždy přiložený k objednávce Spotřebitele v e-mailu od JML DIVING.

 

§ 5

Reklamace Spotřebitelů

 

1.    JML DIVING řeší reklamace v souladu s platnými předpisy občanského (čl. 556-5764, a zákona ze dne 30 květne 2014r. o právech spotřebitelů (Sb. z 2014r. pol. 827) [(kodeks cywilny art. 556-5764 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014r. poz. 827).]

2.    JML DIVING je zodpovědný za nesoulad produktu se smlouvou jen v případě zjištění nesouladu před uplynutím dvouleté lhůty od vydání produktu Spotřebitelovi; tato lhůta začíná běžet znovu v případě výměny produktu. Pokud předaný produkt má vadu, Spotřebitel může předložit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, pokud JML DIVING neprodleně a bez zbytečného nepohodlí pro Spotřebitele vymění vadný produkt za bezvadný nebo odstraní vadu. Pokud předaný produkt má vadu, Spotřebitel může požadovat výměnu za bezvadný nebo odstranění vady. JML DIVING je povinen vyměnit vadný produkt za bezvadný nebo odstranit vadu v rozumné lhůtě, bez nadměrného nepohodlí pro spotřebitele.

3.    Bezplatná oprava a výměna znamená, že JML DIVING je taký povinná vrátit náklady snesené Spotřebitelem, zejména náklady na demontáž, doručení, na práci, materiály a opětovnou montáž a uvedení do provozu. 

4.    Spotřebitel může místo nabízené JML DIVING bezplatné opravy, žádat výměnu produktu na bezvadný nebo místo výměny žádat odstranění vady, pokud uvedení produktu do stavu, ve kterém bude v souladu se smlouvou způsobem, který si vybral Spotřebitel, není nemožné, nebo nebude vyžadovat nadměrné náklady v porovnání se způsobem, který nabízí JML DIVING. Pří hodnocení nadměrnosti nákladů se zohlední hodnotu bezvadného produktu, druh a význam zjištěné vady a zohlední se nepříjemností způsobené Spotřebitelovi, v případě jiného způsobu uspokojení.

5.    Firma JML DIVING bude informovat Spotřebitele o vyřízení reklamace, v lhůtě 14 dnů ode dne obdržení reklamovaného produktu, telefonický nebo e-mailem nebo jiným způsobem, vybraným Spotřebitelem.

6.    Pokud Spotřebitel požaduje výměnu produktu nebo odstranění vady, nebo předložil prohlášení o snížení ceny a určil částku, o kterou má byt snížená cena, a JML DIVING neodpověděl na žádost v lhůtě 14 dnů, žádost Spotřebitele se považuje za odůvodněnou.

7.    Pro zjednodušení reklamační procedury, Spotřebitel za účelem podání reklamace týkající se koupeného produktu může vyplnit na stránce jmldiving.com formulář REKLAMACE (dostupný v sekci Váš účet – reklamační oddělení RMA) nebo vyplnit, vytisknout a odeslat na adresu: shop@jmldiving.com nebo poštou: Reklamacje JML DIVING sp. z o.o. ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice. Spotřebitel může podat reklamace prostřednictvím webové stránky e-shopu jmldiving.pl, použitím záložky „Reklamace”.

 

§ 6

Reklamace Zákazníků, kteří nejsou Spotřebitele

 

1.    Záruka vůči zákazníkům, kteří nejsou Spotřebitele, je odmítnutá.

 

§ 7

Reklamační ustanovení spojené s poskytováním služeb elektronickou cestou

 

1.    E-shop tímto určuje reklamační postup v rozsahu poskytování služeb elektronickou cestou.

2.    Zákazník má právo podat reklamace ohledně služeb poskytovaných e-shopem elektronickou cestou.

3.    Reklamace lze poslat e-mailem na adresu: shop@jmldiving.com nebo písemně listem na adresu sídla JML DIVING.

4.    Reklamace musí obsahovat označení Zákazníka a určovat okolnosti, které zdůvodní podaní reklamace.

5.     E-shop bude usilovat, aby reklamace byly vyřízené bez zbytečného odkladu.

6.    Po uznání nebo odmítnutí reklamace E-shop bude informovat Zákazníka hned po vyřízení.

7.    E-shop informuje, že využívání služeb poskytovaných elektronický prostřednictvím internetu je spojené s rizikem. Základným ohrožení pro každého uživatele internetu, v tom osob, které používají služby poskytované elektronickou cestou, je možnost „nakažení“ komunikačního systému různými druhy softwaru, uděleného pouze za účelem způsobeni škody, např.  virusy, „červy“ nebo „trojský kůň“. Aby se vyhlo s tým spojené hrozbě je důležité, aby Zákazník vybavil svůj hardware, který používá pro spojení s internetem, antivirovým programem a ho aktualizoval, instalováním nejnovější verze.

 

§ 8

Autorská práva

1.   Nositelem všech autorských práv k fotografiím a k textům, které se nacházejí na webové stránce JML DIVING, je JML DIVING. Zakoupením produktu vlastnictví autorských práv k fotografiím a textům nepřechází na Zákazníka. 

2.    Použití materiálů, v tom fotografií a textů, které se nacházejí na webové stránce JML DIVING bez souhlasu jejich autora nebo nositele autorských práv, bude představovat porušení autorských práv.

 

§ 9

Rozsah zpracovávaní osobních údajů

 

1.         Poskytnuté osobní údaje se bude používat pouze pro plnění smlouvy a odeslaní objednávky.

2.         Souhlas Spotřebitele se zpracovávaní osobních údajů v společnosti JML DIVING ve smyslu zákona ze dne 29 srpna 1997 r. o ochraně osobních údajů, jenže nesouhlas se zpracovávaní osobních údajů znemožní plnění smlouvy a realizace objednávky.

3.    Poskytnuté společnosti JML DIVING osobní údaje jsou uchovávané a chráněné v souladu s platnými předpisy:

a) zákon ze dne 29 srpna 1997 r. o ochraně osobních údajů (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

b) zákon ze dne 18 července 2002 r. o elektronicky poskytovaných službách (ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną)
c) vyhláška ze dne 29 dubna 2004 Ministra vnitra a správy o dokumentaci zpracovávaní osobních údajů a technických a organizačných podmínek, kterým musí zodpovídat zařízení a informační systémy určení na zpracovávání osobních údajů.

 

4.    Správcem osobních údajů je JML DIVING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Katovicích (40-172) ul. Grabowa 2. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Zákazník má právo nahlédnout do svých údajů a jich opravit, jakož i požádat o jich odstranění.

5.    Pokud Zákazník poskytne souhlas s odběrem obchodní zprávy, tj. newsletteru, jeho mailová adresa může být použitá pro informování o nových produktech, službách a akcích, které nabízí JML DIVING. Výše zmíněná obchodní informace bude obsahovat jasný popis akcí, zejména snížení cen, bezplatných finančních nebo věcných služeb a jiných výhod spojených s produktem nebo službou a taký bude jednoznačně určovat podmínky potřebné pro využití těchto výhod, pokud jsou složkou nabídky. Souhlas Zákazník může kdykoliv zrušit.

 

§ 10

Závěrečná ustanovení

 

1.    Ve věcech neupravených těmito Podmínkami platí příslušní předpisy Občanského zákoníku nebo jiných příslušných regulačních aktů, zejména zákona ze dne 30 květne 2014 o právech spotřebitelů, pokud ustanovení se vztahují na Spotřebitele

2.    Spotřebitel může použit mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a uplatňovaní nároků a zásady dostupu k těm procedurám. Podrobné informace tykající se použití Spotřebitelem mimosoudních způsobů vyřizovaní reklamací a uplatňovaní nároků a zásady dostupu k těm procedurám jsou dostupné v sídlech a na webových stránkách krajských (městských) ochránců práv spotřebitelů, společenských organizací, kterých statutárním úkolem je ochrana spotřebitelů, Krajských inspektorátů obchodní (Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) a na následujících webových stránkách Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów):

·       http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

·       http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

·       http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 

VZOR

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY

(tento formulář třeba vyplnit a odeslat pouze v případě záměru odstoupit od smlouvy)

JML DIVING sp. z o.o.

ul. Grabowa 2,

40-172 Katowice

e-mailová adresa: shop@jmldiving.com

 

- Já ___________ tímto informují o záměru odstoupit od kupní smlouvy na následující produkty:____________________

- Datum uzavření smlouvy___________/odběru__________

- Jméno a příjmení spotřebitele______________________-

- Adresa spotřebitele____________________________

                                                                                                                                ______________________

                                                                                    Podpis spotřebitele (pouze v případě odeslaní formuláře v papírové podobě)

- Data

 

 

 

INFORMACE O PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

Mate právo odstoupit d smlouvy uzavřené s JML DIVING ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu.

Právo odstoupit od smlouvy se nevztahují na produkt doručený v zapečetěném balení, které po otevření nelze vrátit vzhledem k ochraně zdraví nebo z hygienických důvodů.

Lhůta na odstoupení od smlouvy končí po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy jste dostali objednaný produkt.


Abyste využili právo odstoupit od smlouvy, musíte informovat JML DIVING (mailem na adresu: shop@jmldiving.com nebo poštou na adresu: ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice.) o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy, prostřednictvím jednoznačného prohlášení.

Aby se dodržela výše uvedena lhůta, stáčí, aby spotřebitel odeslal oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.

Následky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy JML DIVING Vám vrátí všechny platby, v tom náklady na doručení produktu, neprodleně, a v každém případě nejpozději v lhůtě 14 dnů ode dne přijatí oznámení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Peníze budou vrácení stejným způsobem, který jste použili při placení za objednávku, pokud jste jasně nesouhlasili s jiným řešením; v každém případě nebudete snášet žádné poplatky v souvislosti s vrácením produktu.

JML DIVING může zadržet vrácení peněz Spotřebitele do chvíle obdržení produktu zpět nebo do chvílí doručení potvrzení o odeslání produktu, podle toho, co nastane dříve. 

Odešlete nebo doručte nám produkt neprodleně, nejpozději v lhůtě 14 dnů ode dne, ve kterém jste nás informoval o odstoupení od této smlouvy. Lhůta bude dodržená, pokud produkt odešlete zpět před uplynutím 14-denní lhůty.

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy jste zavázaní snášet pouze přímé náklady na vrácení produktu a zodpovídáte pouze za snížení hodnoty produktu, v důsledku nakládaní s produktem jiným způsobem, než který je potřebný pro zjištění povahy, vlastnosti a fungovaní produktu.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel